Neden yapabilirlik yaklaşımını benimsiyoruz?

Kız çocukların başarıları kadar başarma özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Onların olmaya ve yapmaya değer verdikleri şeyleri gerçekleştirebilme özgürlüklerine, yani “yapabilirliklere” sahip olmaları için çalışıyoruz.

Yapabilirlik yaklaşımı nedir?

Yapabilirlik yaklaşımına göre, bireylerin iyi olma halini ve refah seviyesini yalnızca sahip olunan kaynaklar üzerinden değil, bireylerin ellerindeki kaynaklarla neleri gerçekleştirebildiklerine odaklanarak değerlendirmek gerekiyor.
Bu yaklaşım, sosyal adalet vurgusu yaparak çocuklara eşit kaynaklar sunmak ya da farklı koşullardaki çocuklarda benzer başarı sonuçları hedeflemek yerine, çocukların sahip oldukları olanakları daha adil hale getirmeye vurgu yapıyor.

Bunu nasıl yaşama geçirmeyi planlıyoruz?

Kız çocukların sahip oldukları olanaklarla gerçekleştirebildikleri arasındaki ilişkiyi vurgulayarak eğitim hakkına bütüncül olarak bakmayı ve kız çocukların gereksinimlerine göre müdahaleler oluşturmayı hedefliyoruz.

Suna’nın Kızları olarak, kız çocukların farklı düzeylerde kendilerine dair karar alma süreçlerine ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamayı ve fiziksel, ekonomik, sosyal, entelektüel alanlarında yapabilirlikleri arttırarak, potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmaya çalışıyoruz. Bunun için de, öncelikli olarak kız çocukların yapmak istediği işler ya da olmaya değer verdiği hallerin önündeki engelleri kaldırmaya amaçlıyoruz.