1. Çözüm ve destek toplulukları oluşturma: Suna’nın Kızları, kız çocukların ihtiyaçlarını merkeze alan dijital ve fiziksel çözüm toplulukları oluşturuyor. Bu topluluklarda sivil toplum örgütleri, çocuklar, ebeveynler, özel sektör ve diğer paydaşların çocuk gelişimi temelinde bir araya gelmelerini, ortak hedefler oluşturmalarını, programlar geliştirmelerini ve uygulamalarını kolaylaştırıyor. Toplulukların etkin çalışabilmesi için yöntem, mekân, uzmanlık gibi ihtiyaçları karşılıyor. Bunları ihtiyaç belirlemeden yöntem geliştirmeye kadar tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir süreçle gerçekleştiriyor ve sürdürülebilirliği sağladığında toplulukların yönetimini paydaşlarına bırakmayı amaçlıyor.

2. Bilgi üretme: Suna’nın Kızları, alanın ihtiyaç duyduğu bilgileri ortaya çıkartmak için yenilikçi araştırma yöntemleri, araştırmalar ve raporlar oluşturulmasını destekliyor. Uygulamaları güçlendirmek için etki analizleri ve izleme-değerlendirme çalışmaları için altyapıyı güçlendiriyor.

3. Kuluçka yatırımları: Suna’nın Kızları, kolektif etki odağında geliştirdiği işbirlikleriyle inovatif fikirlerin geliştirilmesine, pilotlanmasına ve adaptasyonuna yatırım yapıyor.

4. Bağlantı kurma: Suna’nın Kızları, çözüm topluluklarının içerisinde yer alan paydaşların en etkin kaynaklarla desteklenmelerini sağlamak için yatırımcılar, bağışçılar ve uzmanları harekete geçirmeyi amaçlıyor. Yalnızca sivil toplum kuruluşları arasında değil, sivil toplum ile özel sektör arasında da etki temelli ulusal ve uluslararası bağlantılar geliştirmeye odaklanıyor.

5. Ölçeklendirme yatırımları: Suna’nın Kızları, kalıcı ve sistematik değişim sağlamaya yönelik, etkisi kanıtlanmış çözümlerin yaygınlaşması ve ekosistemin etkili çözümler etrafında bir araya gelmesi için çalışıyor. Uygulayıcıların kapasitelerinin güçlenmesi için danışmanlık ve fon desteği sağlıyor. Yalnızca sivil toplum kuruluşları değil aynı zamanda özel sektör ile sivil toplum kurumlarını bir araya getiren yatırım modelleri geliştirmeyi amaçlıyor.

6. Kampanyalar ve savunuculuk: Suna’nın Kızları, iletişim kampanyalarında çocuk güvenliği, çocuk katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini öne çıkartan çalışmalar yapıyor. Sistemik değişim için iyi uygulamaların yaygınlaşmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiriyor.