Neden kolektif etki yaklaşımını benimsiyoruz?

Yaklaşık 1 yıla yayılmış hazırlık sürecimiz boyunca kız çocuklarla, sivil toplum örgütleriyle, akademisyenlerle, öğretmenlerle görüşmelerimizden bolca fikir ve ilham aldık. Bu süreçte, yıllarca alanda verilen emek ve akıl sayesinde eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması için gerçekleştirilen bir çok kıymetli programın varlığına yakından tanıklık etmiş olduk. Bu tanıklık ve fikir arama toplantılarımız, bizlere, alana yapabileceğimiz en anlamlı katkının, bu birikimin etkisini büyütmek üzere destekleyici bir rol üstlenmek olduğunu gösterdi.

Kolektif etki nedir?

Alandaki ihtiyaçları da gözeterek bu rolün içeriğini en iyi “kolektif etki” yaklaşımının doldurabileceğini gördük.
Kolektif etki, ortak hedefler doğrultusunda ortak etki yaratmak için bir araya gelmenin önemini vurgulayan ve paydaşların bir arada çalışmasını sistematik bir metoda oturtan bir yaklaşım. Kolektif etki, sistemsel dönüşüm için adalet ve eşitlik değerlerine de vurgu yaparak, bir arada öğrenmek, çalışmalarımızı uyumlu hale getirmek ve eylemlerimizi bütünleştirmek için oluşturulan bir yolculuk.*

Kolektif etki yaklaşımının çerçevesini şu 5 koşul oluşturuyor: Ortak amaç, birlikte izleme, karşılıklı destekleyici faaliyetler, sürekli iletişim ve temel destek kuruluşu.**

Suna’nın Kızları’nın temel destek kuruluşu rolünü üstlendiği topluluklara dahil olan eğitim, çocuk ve kadın alanlarında çalışan kurumlar ile hep birlikte harekete geçmeyi, etki için organize olmayı ve hareketi ve etkiyi sürdürülebilir kılmayı hayal ediyoruz.***

Kolektif Etki (Makale)

Bunu nasıl yaşama geçirmeyi planlıyoruz?

Temel yaklaşım olarak kolektif etki odağında oluşturduğumuz Destek ve Çözüm Toplulukları ile ortak amaçlar doğrultusunda bir arada çalışmayı ve farklı sektörler arasında bağlantıları güçlendirerek ortak çözümleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Özellikle en dezavantajlı koşullarda büyüyen çocukların iyi olma halini odağına alan bu ortak çalışma modelinin azalan kaynakların daha etkili ve adil kullanımını sağlayacağına inanıyoruz.

* Centering Equity in Collective Impact, Aralık 2021
** Eğitimde İşbirliği ve Kolektif Etki, Mayıs 2021
*** Eğitimde İşbirliği ve Kolektif Etki, Mayıs 2021