Kız çocukların eğitime erişmelerini ve en çok kazanımla tamamlamalarını sağlayacak ekosistemin oluşması hedefiyle yola çıkan Suna’nın Kızları’nın ana stratejisi, bu ekosistemin oluşması için kolektif etki yaklaşımını benimsemektir.

Suna’nın Kızları, desteklediği çözüm topluluklarında sivil toplum, kamu ve özel sektör aktörlerinin çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler ile ortak amaç için çalışmalarını sağlamayı, ortak göstergelerle etkiyi izlemeyi ve uygulamalara yaptığı yatırımla desteklemeyi hedefler. Kolektif Etki Yaklaşımının en önemli paydaşları da Çözüm ve Destek Toplulukları'dır.

Suna’nın Kızları, kız çocukların ihtiyaçlarını merkeze alan dijital ve fiziksel çözüm toplulukları oluşturur. Bu topluluklarda sivil toplum örgütleri, çocuklar, ebeveynler, özel sektör ve diğer paydaşların çocuk gelişimi temelinde bir araya gelmelerini, ortak hedefler oluşturmalarını, programlar geliştirmelerini ve uygulamalarını kolaylaştırır.

Toplulukların etkin çalışabilmesi için yöntem, mekân, uzmanlık gibi ihtiyaçları karşılar. Bunları ihtiyaç belirlemeden yöntem geliştirmeye kadar tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir süreçle gerçekleştirir ve sürdürülebilirliği sağladığında toplulukların yönetimini paydaşlarına bırakır.

Çözüm ve Destek Toplulukları Kılavuzu