İlk Araştırmamız Yayında!
Türkiye’de Kız Çocukların Eğitimi:
Engeller, Müdahaleler ve Olanaklar


Suna’nın Kızları olarak sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarının gelişmesine önemli katkılar sunmuş olan iş insanı Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatmak amacıyla yola çıktık.

Yol haritamızı belirlerken, Türkiye’de kız çocukların eğitimi üzerine yapılan birçok değerli çalışmayı inceledik. Suna Kıraç’ın da katkılarıyla eğitim alanında kazanımları mümkün kılan nesiller ve sektörler arası dayanışmadan ilham aldık, deneyimlerden öğrendik.

Tüm bu hazırlık süreci bize, özellikle kız çocukların okullulaşması alanında kat edilen mesafeden harekete geçerek, eğitim yoluyla çocuklar için destekleyici ve güvenli ortamlara ulaşabileceğimizi gösterdi. İncelediğimiz birçok bilimsel araştırma da, çocuklar için doğumdan yetişkinliğe geçişe kadar, gelişimlerinin farklı boyutlarını destekleyen ve hayatlarının farklı alanlarına yayılmış güvenli ortamlar oluşturmanın yoksullukla mücadeleden eğitimde fırsat eşitliğine, erken yaşta evliliklerden çocuk işçiliğinin önlenmesine kadar birçok konuda ilerlemeyi sağlayabileceğini işaret ederek yol haritamızı destekledi. Dünyadan birçok örnekte, bu ortamları dezavantajlı ailelerde büyüyen kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözetecek şekilde oluşturulması durumunda, bunun oğlan çocuklar da dâhil tüm akranları için kazanım sağlayacağını da gördük.

İşte bu yol üzerinde veri temelli karar alabilmek için ilk araştırmamızı da yayınlıyoruz.

Türkiye’de Kız Çocukların Eğitimi: Engeller, Müdahaleler ve Olanaklar

Suna’nın Kızları olarak, Eğitim Reform Girişimi ile birlikte Mayıs 2021-Şubat 2022 arasında kız çocukların eğitime erişimindeki durumunu ve bunu iyileştirmek için yapılan müdahaleleri sahada, anketlerle ve yüz yüze görüşmelerle araştırdık.

• 127 kurum ve 243 projeye dair bilgi toplandı.
• 31 uzman ve kurum temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirildi.
• STÖ’lerle 3 ayrı danışma ve deneyim paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.
• Batı ve Doğu Anadolu’daki öğretmenlerle 2 ayrı odak grup yapıldı.

İstanbul, Urfa, Yozgat, Kütahya, Ankara, Bitlis, Muş ve Konya’da ikamet eden 9-18 yaş arası kız çocuklar ile odak grup toplantıları yapıldı.

Araştırmamızın bulguları için tıklayınız.