Suna’nın Kızları, çocukların gelişim ihtiyaçlarını karşılayan eğitim imkanlarına erişmelerine ve bu süreci en çok kazanımla tamamlamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Peki Hangi Çocuklar?

Gelişimlerini destekleyebilecek hizmetlerden yoksun büyüyen 0-18 yaş arası kız çocukların ihtiyaçlarına odaklanan Suna’nın Kızları, bu ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulan çözümlerle hem kız hem oğlan çocuklarına fayda sağlamayı hedefliyor.

Çalışmaların Hangi İhtiyaçlara Odaklanması Öncelikli?

Suna’nın Kızları, desteklediği çözüm topluluklarıyla, kız çocukların
● Duygusal ve bedensel olarak güvende olacağı
● Okuldan ve oyundan geri kalmayacağı
● Hayatlarıyla ilgili kararlarda söz sahibi olacağı
● Hayallerini gerçekleştirme yolunda destekleneceği bir ekosistemin oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu kazanımlara yönelik oluşturulan araştırma ve uygulama faaliyetleri Suna’nın Kızları için öncelikli alanları oluşturuyor.