Suna Kıraç, güçlü vizyonuyla, çalışkanlığıyla, disipliniyle, inandığı değerleri sonuna kadar savunması ve problemlerin can damarına inmeyi başarmasıyla yalnızca iş dünyası değil, eğitim alanı için de güçlü bir miras bıraktı.

Suna Kıraç’ın azmi bugün Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarının, sivil toplum hareketinin temellerinin atılmasına olanak sağladı.

Vehbi Koç Vakfı’nın, Koç Okulu’nun, Koç Üniversitesi’nin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşlarına liderlik etti. Koç Üniversitesi bünyesinde Anadolu Bursiyerleri ve Suna – İnan Kıraç Bursiyerleri programları gibi çok önemli burs programlarını hayata geçirdi.

“21. yüzyıla ancak iyi eğitilmiş kafalarla gelebiliriz ve Avrupa ile bütünleşmemizi ancak düzgün yetişmiş gençlerle sağlayabiliriz. Hepimiz bunun bilincinde olmalıyız” dedi.

“Ekonomik zorluklar aşılır, siyasi krizler çözülür. Ancak çocukları harcanmış bir toplumu yeniden onarmak mümkün değildir” diyerek, eğitimle, sanatla, bilimle yoğrulan, modern ve müreffeh bir ülke hayaliyle cesaretle sorumluluk aldı. Suna Kıraç’ın hayatını ve ideallerini en iyi özetleyen cümlelerden biri ise şudur: “Çünkü bu ülkede yaşamak ve mücadele etmekte kararlıyım. Eleştirenlerden değil eleştirilenlerden olmak arzusundayım. Konuşanlardan değil, iş yapanlardan olmaya karar verdim.”

Çocukların gelişmelerini sağlamak, bilgilerini ve kültürlerini artırmak için gönüllü bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğine inanıyordu. Suna Kıraç’ın her zaman tekrarladığı, “Eğitim yalnız bizim çözemeyeceğimiz, devlete bırakılmayacak kadar büyük ve devasa bir sorun. O bakımdan biz destek görevi yapacağız” sözleri bu yaklaşımıyla bire bir örtüşüyordu.

Onun bize devrettiği en temel çalışma ilkesi ise şöyle: “Planlarımızı önümüzdeki yoğun sise göre değil, ilerideki parlak ufuklara göre yapıyoruz”. Biz de bugün tam olarak böyle bir noktadayız ve tüm çocukların duygusal ve bedensel olarak güvende olacağı, okuldan ve oyundan geri kalmayacağı, hayatlarıyla ilgili kararlarda söz sahibi olacağı, hayallerini gerçekleştirme yolunda destekleneceği parlak ufuklar için harekete geçtik.