Suna’nın Kızları olarak sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarının gelişmesine önemli katkılar sunmuş olan iş insanı Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatmak amacıyla yola çıktık.

Yol haritamızı belirlerken, Türkiye’de kız çocukların eğitimi üzerine yapılan birçok değerli çalışmayı inceledik. Suna Kıraç’ın da katkılarıyla eğitim alanında kazanımları mümkün kılan nesiller ve sektörler arası dayanışmadan ilham aldık, deneyimlerden öğrendik. Tüm bu hazırlık süreci bize, özellikle kız çocukların okullulaşması alanında kat edilen mesafeden harekete geçerek, eğitim yoluyla çocuklar için destekleyici ve güvenli ortamlara ulaşabileceğimizi gösterdi. İncelediğimiz birçok bilimsel araştırma da, çocuklar için doğumdan yetişkinliğe geçişe kadar, gelişimlerinin farklı boyutlarını destekleyen ve hayatlarının farklı alanlarına yayılmış güvenli ortamlar oluşturmanın yoksullukla mücadeleden eğitimde fırsat eşitliğine, erken yaşta evliliklerden çocuk işçiliğinin önlenmesine kadar birçok konuda ilerlemeyi sağlayabileceğini işaret ederek yol haritamızı destekledi. Dünyadan birçok örnekte, bu ortamları dezavantajlı ailelerde büyüyen kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözetecek şekilde oluşturulması durumunda, bunun oğlan çocuklar da dâhil tüm akranları için kazanım sağlayacağını da gördük.

Sonuç olarak, Suna’nın Kızları kolektif etki ve kız çocuk odaklı tasarım yaklaşımlarını merkeze alan yol haritasıyla, çocuk gelişimi temelinde bir araya gelen çözüm topluluklarını desteklemeyi ve bu çözüm topluluklarının çalışmalarını dezavantajlı ortamlarda yetişen kız çocukların en fazla kazanımla tamamlayacakları şekilde tasarlamalarını hedefliyor.

Çalışmalarımızın faydalanıcısı olarak oğlan çocukları da içeren bu yol haritası, çocukların çevresindeki ebeveynler ve öğretmenler başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve diğer tüm temel aktörlerle çalışarak, çocuklar için destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.