Neden çocuk katılımı?

Suna’nın Kızları olarak kız çocukların gelişim ihtiyaçlarını karşılayan eğitim imkanlarına erişmeleri ve bu süreci en çok kazanımla tamamlamalarını sağlayacak bir ekosistemin çocuk katılımı ve kız çocuk odaklı tasarımla mümkün olduğuna inanıyoruz. Kız çocukların kendileriyle ilgili kararların öznesi olabildiği, içinde bulundukları tüm ortamlarda -ev, okul, mahalle, en geniş anlamıyla toplumda- tüm süreçlerde söz sahibi olabilmelerini önemsiyor, kız çocukların katılım haklarını yaşama geçirecekleri güvenli ortamlar/ekosistemler yaratma amacıyla çalışıyoruz.

Çocuk katılımı nedir?

Bir hak olarak çocuk katılımı çocukların kendilerini ilgilendiren her konuda kararlarda etkin rol almaları olarak tanımlanabilir. Bu tanım çocukların görüş oluşturmak için desteklenmesi, görüşlerini serbestçe ifade etmesi ve bu görüşlerin ciddiye alınmasını içerir. Bu hak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesiyle güvence altına alınır. Çocuk katılımı aynı zamanda sözleşmenin temel ilkelerinden birisidir. Bunu nasıl yaşama geçirmeyi planlıyoruz? Çocuk katılımının hayata geçmesinin önündeki engellerden biri olarak yetişkinlerin çocukların potansiyellerine güvenmemeleri ifade edilebilir dolayısıyla bu hakkın anlamlı şekilde hayata geçmesi yetişkinlerin çocuklara yönelik algılarında bir dönüşümü gerektirir.

Suna’nın Kızları yolculuğunda bizler çocuk katılımını çalışmalarımızın merkezine koyuyor, kendimiz ve birlikte çalışacağımız yetişkin paydaşlarımızın çocuk katılımını içselleştirmesine önem veriyor, anlamlı çocuk katılımının bir süreç olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımızda, çocuk katılımını, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 12 No’lu Genel Yorum’unda da sıraladığı ilkelere[1] uygun olarak;
· Çocuğu/çocukları geliştirecek, kapasitesini arttıracak, aynı zamanda ihtiyaçlarını gözeten,
· Çocuğun/çocukların kendini rahatça ifade edebileceği, güvende hissedeceği,
· İfadesini istediğinde geri çekebileceğini, değiştirebileceğini bildiği,
· Yetişkinler tarafından aktif şekilde dinlendiği,
· Hesap verebilir bir süreç olarak yürütmeyi kendimize hedef olarak koyuyoruz. Etki alanımız dahilinde, başta kız çocuklar olmak üzere tüm çocukların katılım hakkının yaşama geçmesi için çocuklara danışıyor, onlarla işbirliği kurmak ve kendi inisiyatiflerini oluşturmalarını sağlamak için planlamalar yapıyoruz.

Suna’nın Kızları Çocuk Katılımı İlkeleri ;
· Bir hak olarak çocuk katılımının yaşama geçmesi için çocukların desteklenmesi, yetişkinlerin farkındalığının artırılması gerektiğini kabul eder,
· Çocuk katılımının yaşama geçtiği tüm süreçlerde çocuğun yüksek yararı ilkesini gözetir,
· Çocukların görüş geliştirme ve/veya görüş verme süreçleri sonrası mevcut durumlarından daha olumsuz/mutsuz hissetmemeleri için gerekli önlemleri (sohbetin akışı, araştırma sorularının soruluş biçimi vb.) alır,
· Çocukların gündemini onlar için belirlemek yerine çocukların güncel ihtiyaçları ve gündemlerini ifade edebilecekleri güvenli alanlar yaratır,
· Katılım süreçlerinde kapsayıcı olmak ve çeşitliliğin sağlanması için azami özen gösterir,
· Çocukların öznel görüşleri, nesnel kriterlerle birlikte ele alınarak tüm çocukların yararlarını gözetmek üzere değerlendirilir.