Suna’nın Kızları Koordinasyon Kurulu
İpek Kıraç
Oya Ünlü Kızıl
Özalp Birol
Bülent Gültekin
Erdal Yıldırım
Ayşe İnan
Murat Günel

Koordinatörler
Burcu Gündüz Maşalacı – Genel Koordinatör
Aysel Madra – Araştırma Koordinatörü
Melda Akbaş – Programlar Koordinatörü
Ahu Özyurt – Topluluk İlişkileri Koordinatörü
Yağmur Pal – Topluluk Uzmanı

Suna’nın Kızları, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın çatısı altında faaliyet göstermektedir.