Kız çocuklar ve eğitim

Türkiye’de kız çocukların okullulaşması alanında gerçekleştirilen önemli çalışmaların sonucunda Türkiye geneli ilköğretim ve ortaöğretim seviyeleri okullulaşma oranları kız ile oğlan çocuklar için neredeyse aynı, ancak ortaöğretim seviyesinde, bölgelere ve illere göre farklılaşmalar sürüyor.

Raporu İnceleyin     View Report

Amaçlarımız

Suna’nın Kızları, çocukların gelişim ihtiyaçlarını karşılayan eğitim imkanlarına erişmelerine ve bu süreci en çok kazanımla tamamlamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.


Peki Hangi Çocuklar?

Gelişimlerini destekleyebilecek hizmetlerden yoksun büyüyen 0-18 yaş arası kız çocukların aşağıda sıralanan ihtiyaçlarına odaklanan Suna’nın Kızları, bu ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulan çözümlerle hem kız hem oğlan çocuklarına fayda sağlamayı hedefliyor.

  • Duygusal ve bedensel olarak güvende olmak
  • Okuldan ve oyundan geri kalmamak.
  • Hayatlarıyla ilgili kararlarda söz sahibi olmak.
  • Hayallerini gerçekleştirme yolunda destekleneceği bir ekosistem oluşturmak.
Detaylı Bilgi

Kız Çocuklar Nasıl Fark Yaratıyor?

Kız çocukların nitelikli eğitime erişmesi yalnızca kendilerinin ve ailelerinin refah düzeylerini değil, aynı zamanda kadın istihdamı, ekonomik büyüme, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim direnci, halk sağlığı, toplumsal istikrar gibi konuları da olumlu yönde etkiliyor.

  • Kız çocukların yapabilirliklerinin önündeki engelleri üç ana tema altında gruplamak mümkün: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk ve yapısal şiddet.
  • Kalkınmakta olan ülkelerde kız çocukların hakları ve eğitimine yönelik her bir dolar, 2,8 dolar olarak geri dönüyor.
  • Ülke genelinde kız ve oğlan çocukların okullulaşma oranı birbirine yakın görünse de bazı bölgeler ve illerde makas hala açık.
  • Erken çocukluk eğitimi çocukların gelişimlerini bütüncül olarak desteklemenin yanı sıra, çocukların okulda kalma sürelerini artırıyor ve kız çocukların üzerindeki iş yükünü azaltıyor.
Detaylı Bilgi

Kız Çocuklar ve Öğretmenler Anlatıyor